Geodetická kancelář Semily

Provádíme veškeré geodetické práce:

  • vyhotovování geometrických plánů,
  • vytyčování vlastnických hranic,
  • zpracování mapových podkladů,
  • spolupráce s katastrem nemovitostí,
  • zapracování změn vnějšího obvodu budovy,
  • změny hranic pozemku,
  • zaměření ...

Pekárenská 34, Semily-Podmoklice