Peter Félix (Sídlo)

Ponúkame zemné a výkopové práce, pretláčanie pod komunikácie, búracie práce a asfaltovanie menších plôch.
Zabezpečujeme prípravy terénu pre stavebné práce, kopanie základov, bazénov, plotov, rýh pre inžinierskych sietí ako vodovodné a kanalizačné potrubia, ...