Extra Clean House (Sídlo)

Komplexné upratovacie služby. Exteriér:

  • čistenie fasád od machov, rias a graffiti, antigraffitové a protiplesňové nátery,
  • čistenie kamenných podláh a terás,
  • čistenie hrobov a pomníkov.
Interiér:
  • pravidelné upratovanie spoločných nebytových priestorov ...